dimecres, 21 d’abril de 2010

taoshira





Acabo de rebre el llibre "Taoshira" de l'editorial Cruïlla.
I've just received the book of Taoshira by Cruïlla
publishing company.