dissabte, 8 de març del 2008

Cruïlla publicationLlibre de text d'antologies per Cat 4t, amb il·lustracions meves i de Dani Jiménez, Lluís Cadafalch, Monse Fransoy, Carole Hénaff, i Miguel Gallardo. Editat per Cruïlla.

2 comentaris: