dimarts, 10 de febrer del 2009

La bruixa Conxorxa
Il·lustracions interiors pel llibre infantil La bruixa Conxorxa, Editorial Bambú
Inside illustrations for "La bruixa Conxorxa" children book, Bambú Editorial.