dimarts, 13 de maig del 2014

Exposició/ Exposición/ Exhibition

Printers i originals publicats i inèdits. Del 17 de maig al 31 de juliol a la llibreria Pati de Llibres, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Printers y originales publicados y inéditos. Del 17 de mayo al 31 de julio a la librería Pati de Llibres, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Published and unplubished printer and original illustrations. From 17th May to 31th July at bookstore Pati de Llibres, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.