dissabte, 5 de febrer del 2011

llibre de text
Il·lustracions pel llibre de text de Llengua Catalana i Literatura de 3r d’ESO publicat per Cruïlla.
Illustrations for text book "Llengua Catalana i Literatura de 3r d’ESO" published by Cruïlla.