dijous, 3 de desembre del 2009

fira d'antiguitas


Cartell, tanca y banderoles per la fira de antiguitats de Reus.
Homenatge a un dels pares del cartellisme, Alphonse Mucha.

Poster, canvas and banners to "la fira de antiguitats" in Reus.
A Tribute to a parent of posters, Alphonse Mucha.