dimarts, 15 de setembre del 2015

Dossier La Vanguardia, 6

Coberta i algunes de les il·lustracions interiors pel dossier de La Vanguardia sobre Argentina, octubre-desembre del 2015.

Portada y ilustraciones interiores para el dossier de La Vanguardia sobre Argentina, octubre-diciembre de 2015.

Cover and some interior illustrations for "La Vanguardia Dossier" magazine about Argentina, October-December 2015.