dimecres, 25 de maig del 2016

Don Quijote de la Mancha

Acabo de rebre exemplars del llibre "Don quijote de la Mancha", editat per Anaya.
Coberta i algunes ilustracions interiors.

Acabo de recibir ejemplares del libro Don quijote de la Mancha, editado por Anaya.
cubierta y algunas ilustraciones interiores.

I have some books home of the  book "Don quijote de la Mancha", edited by Anaya.