dijous, 19 de març del 2009

llibre de text


Il.lustracions interiors pel llibre de text "Educació per a la ciutadania", editorial Cruïlla.
Inside illustrations for "Educació per a la ciutadania", Cruïlla Editorial.