dijous, 7 de maig del 2009

Bullring Kid and Country Cowboy
Il.lustracions pel llibre de text amb anglès "Bullring Kid and Country Cowboy" de l'editorial Cambridge University Press.

Illustrations for the book Bullring Kid and Country Cowboy by the Publisher Cambridge University Press.