dimarts, 18 de setembre del 2018

VANGUARDIA DOSSIER Nº 70

Coberta i algunes de les il·lustracions interiors pel dossier de La Vanguardia número 70 octubre-desembre del 2018.

Portada y ilustraciones interiores para el dossier de La Vanguardia número 70, ocgtubre-diciembre del 2018.

Cover and some interior illustrations for "La Vanguardia Dossier" number 70,October-December 2018.